ارتباطات داخلی استراتژیک

ارتباطات داخلی استراتژیک

180,000تومان
موجودی: در انبار

ارتباطات داخلی چه معنایی دارد؟ این پدیده چه نقشی را در سازمان‌های کنونی ایفا می‌کند؟ عواقب سوء عملکرد ارتباطات داخلی چیست؟کتاب ارتباطات داخلی استراتژیک بر اساس همکاری بین سوزان دالمن (مشاور ارشد ارتباطات) و متس هاید،(استاد ارتباطات استراتژیک در دانشگاه لوند) نوشته شده است. از این رو، کتاب ارتباطات داخلی استراتژیک دارای یک رویکرد منحصربه‌فرد است که هر دو جنبه عملی و آکادمیک ارتباطات داخلی را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد.این کتاب پاسخی است به تقاضای مخاطبان برای کتابی که جنبه‌های استراتژیک ارتباطات داخلی را در عمل پوشش دهد. به این ترتیب کتابی آرمانی برای متخصصان و نیز برای دانشجویان سطح پیشرفته است.هدف از ترجمه این کتاب اهمیت استراتژیک و بالای ارتباطات داخلی در افزایش بهره‌وری و موفقیت سازمان‌ه...

- +