بسته کاتلر| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته کاتلر| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

2,080,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

به مناسبت نوروز ۱۴۰۲ و به پاس همراهی شما عزیزان،‌ انتشارات ادیبان روز چند عنوان از از آثار فیلیپ کاتلر در حوزه بازاریابی و مدیریت را در قالب بسته کاتلر به مخاطبان خود همراه با تخفیف ویژه ارائه می دهد. بسته کاتلر ادیبان روز شامل کتاب های زیر است:عمل‌گرایی برند از قصد تا اقداممؤلفین: کریستین سرکار | فیلیپ کاتلرمترجمین: احمد روستا | دکتر حسین علی سلطانی**کتاب عملگرایی برند به موضوعات، روشها و راه کارهای تحقق و عملی کردن وعده های برند در امور اجتماعی و معنوی می پردازد که به نوعی در راستای بازاریابی نسل ۵ که خود توجه ویژه به انسانیت و بشریت است، می باشد.این کتاب می تواند موجی جدید از فعالیت ها را در سازمان های گوناگون به وجود آورد که نتیجه آن برند دوستی و برندپذیری بیشتر است. نیکنامی و ...

- +