مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)

175,000تومان
موجودی: در انبار

وابستگی روزافزون افراد و سازمان ها به خدمات فناوری اطلاعات و در نتیجه افزایش اهمیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سبب تغییر نگاه به فناوری اطلاعات از حالت مجموعه‌ای از دارایی‌ ها به مجموعه‌ای از خدمات فناوری اطلاعات گردد. لذا کتابی که پیش رو دارید تلاش دارد تا به بررسی اجمالی نکات و ضروریات مدیریت خدمات فناوری اطلاعات پرداخته و خواننده را با استانداردهای این حوزه مانند ISO/IEC 20000 و COBIT و البته متداول ترین راهکار و چارچوب این حوزه، یعنی ITIL آشنا سازد. بدین ترتیب، ساختار این کتاب مبتنی بر پنج حوزه اصلی ITIL نسخه سه بنا شده و سپس فصلی نیز به بررسی ملزومات تدوین توافق نامه های سطح خدمات به همراه ذکر مثالی در همین رابطه اختصاص یافته است. همچنین جهت تنویر موضوع برای خواننده، چند مطالعه موردی دا...

- +