امنیت در تجارت الکترونیکی

امنیت در تجارت الکترونیکی

330,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

امنیت در تجارت الکترونیکی از نگاه ذی نفعان مختلف باهم تفاوت دارد. طراحی سیستم، امنیت را یک مقوله پیچیده می بیند. از این منظر، تامین امنیت مستلزم طراحی مجموعه ای از سیستم های منفرد است که باید به گونه ای طراحی شوند که عملکرد درست سیستم را تضمین نمایند.درکتاب امنیت در تجارت الکترونیکی ضمن بررسی مفاهیم پایه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیکی به موضوع تهدیدها و آسیب پذیری های رایج در این فضا پرداخته و راه کارهای لازم را برای رفع و مواجهه با آنها پیشنهاد کرده است. مقوله کنترل ها، ساز و کارها، خدمات و فن آوری های امنیتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.مخاطب این کتاب تنها دانشجویان دوره های فناوری اطلاعات نیست بلکه عموم علم آموزان رشته فناوری اطلاعات می توانند برای یادگیری خودآموزی از این مجموعه ...

- +