شکوفایی و  مرگ کسب و کارها

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

140,000تومان
موجودی: در انبار

 هدف کتاب شکوفایی و مرگ کسب و کارها تبیین  دانش تفکر جدیدی با نام  راهبردهای شناخت و هدایت شکوفایی و مرگ کسب و کارها: نشانه های رشد، افول و سقوط است، لذا بر آن پایه، با ارتقای شناخت و یافتن راه هدایت مطابق معیارهای نیل به شکوفایی، رشد و تعالی، می توان توازن و بهره گیری از حد و ظرفیت شخص و سازمان را شکل داد. تشریح نحوه افتادن به دام سوء مدیریت و در آستانه ورشکستگی و رکود اقتصادی قرار گرفتن کسب و کارها  و توسعه آستانه تامل گرایی مدیران روی ساختار، فرآیندها، سازو کارها، رفتار و عملکردها از دیگر اهداف نگارش این کتاب است.ستاد برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک که با حضور اساتید و محققان دانشگاهی از داخل و خارج کشور، مسئولین عالی رتبه کشوری و کارشناسان برجسته...

- +