کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

65,000تومان
موجودی: در انبار

درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از دروس مهارتی رشته های مختلف گروه خدمات اجتماعی و صنعت می باشد و با توجه به سرفصل مشترک اغلب دانشگاه ها مطالعه کلیه بخش ها و فصول کتاب برای دانشجویان الزامی است. کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی بر آن داشته که با توجه به ساعات محدود تدریس، همه سرفصل ها در کتاب به تفصیل شرح داده شود.  این کتاب حاصل تجربه و تدریس مولفین در دانشگاه های مختلف می باشد و سعی شده در بخشهای عملی تصاویر مورد نیاز ارائه گردد....

- +