اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

30,000تومان
موجودی: در انبار

اخلاق حرفه ای عبارت است از مجموعه ای از اصول و قواعد رفتاری و اخلاقی که حِرف مختلف به هنگام ایفای نقش حرفه ای خود مکلف به رعایت آن ها می باشند. اکنون سوال این است که به راستی مولفه ها و ابعاد مهم اخلاق حرفه ای کدام اند؟در همین راستا و برای پاسخ گویی به این سوالات، مولفین کتاب "اخلاق حرفه ای" سعی در شناساندن و ارائه تعاریف دقیق و شفاهی از اخلاق به طور عام و اخلاق حرفه ای به طور خاص و همچنین شناسایی مولفه های مهم و تاثیر گذار در اخلاق حرفه ای داشته و به اهمیت اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در موفقیت و کامیابی سازمان ها اشاره شده است. بخش پایانی کتاب نیز به سوالات مشخص و پاسخ های شفاف اختصاص داده شده است....

- +