مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

28,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی بر آن است تا ضمن بررسی مفاهیم اساسی مدیریت و فرهنگ، سازمان ها و مراکز فرهنگی ایران را مورد بررسی قرارداده و به نقش آن ها در جامعه ایران و تاثیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست بپردازد. در این راستا مفاهیمی چون مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، سرمایه های فرهنگی، سازمان های فرهنگی، کالاهای فرهنگی، صنایع فرهنگی و غیره کلید واژه هایی هستند که در نوشته اخیر به بحث در مورد آن ها پرداخته شده است. در کتاب مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی همچنین به بررسی برخی از سازمان های دولتی و غیردولتی که در راستای شکل گیری فرهنگ کشور گام برمیدارند پرداخته شده  و نگاه معقول اسلامی در مدیریت فرهنگ، نگاه استراتژیک به مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی و جایگاه آن در ساختار قدرت سیاس...

- +