مبانی و مدیریت بازاریابی

مبانی و مدیریت بازاریابی

180,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب مبانی و مدیریت بازاریابی سعی دارد به شما بگوید که چگونه در یک محیط بازار پیچیده با معیارهایی بسیار زیاد و گوناگون، با بهره گیری از راهبردهای نظام مدیریت بازاریابی استاد تغییر و تحول باشید و نه قربانی آن. بر همین اساس، به منظور دستیابی به این معیارهای ارزش در بازاریابی امروز و مفاهیم اساسی چون بازاریابی، مدیریت بازاریابی، محیط بازریابی، تقسیم بازار و استراتژی ها و مدیریت ارتباط با مشتری -CRM- انواع سیستم ها و مدل های بازاریابی، خلاقیت در بازاریابی به عنوان ارکان کلیدهای نظام مبتنی بر اصول بازاریابی به عنوان ابزارهایی جهت خلق و ایجاد ارزش و مزیت رقابتی در کسب و کار  کتاب حاضر تدوین شده است. همچنین در کتاب مبانی و مدیریت بازاریابی سعی شده است که نگرشی جامع از مفهوم بازاریابی و مدیریت ...

- +