جستجو

اصول و فنون مذاکره

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

خدمات الکترونیک

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

41,000تومان قیمت بدون مالیات: 41,000تومان

مخاطب شناسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)