جستجو

اصول و فنون مذاکره

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

خدمات الکترونیک

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

39,000تومان قیمت بدون مالیات: 39,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

41,000تومان قیمت بدون مالیات: 41,000تومان

مخاطب شناسی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)