جستجو

اصول و فنون مذاکره

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

خدمات الکترونیک

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

مخاطب شناسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)