جستجو

امنیت در تجارت الکترونیکی

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

بانکداری الکترونیکی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

خدمات الکترونیک

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

39,000تومان قیمت بدون مالیات: 39,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت -دکتر علیرضا جهانی

86,500تومان قیمت بدون مالیات: 86,500تومان

سیستم های پرداخت الکترونیکی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

طراحی سایت های تجارت الکترونیک

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

طراحی کسب و کار الکترونیکی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدیریت استراتژیک (فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک)

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک

56,000تومان قیمت بدون مالیات: 56,000تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)