جستجو

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

135,000تومان قیمت بدون مالیات: 135,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

62,000تومان قیمت بدون مالیات: 62,000تومان

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان قیمت بدون مالیات: 59,000تومان

پژوهش عملیاتی نرم

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)