جستجو

504 واژه ضروری مدیریت

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

The Principles of Management in English

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

اخلاق حرفه ای

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

اصول سرپرستی

24,000تومان قیمت بدون مالیات: 24,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

اصول و مبانی مدیریت

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

135,000تومان قیمت بدون مالیات: 135,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

بازی وارسازی

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه (New-MADM)

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

رهبر هوشمند

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

روش های تحقیق در مدیریت و حسابداری

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت - دکتر یزدان پناه

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت -دکتر علیرضا جهانی

86,500تومان قیمت بدون مالیات: 86,500تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

62,000تومان قیمت بدون مالیات: 62,000تومان

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان قیمت بدون مالیات: 59,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 50 (3 صفحه)