جستجو

504 واژه ضروری مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

The Principles of Management in English

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

اخلاق حرفه ای

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول سرپرستی

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

اصول و مبانی مدیریت

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

بازی وار سازی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه (New-MADM)

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت - دکتر یزدان پناه

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت -دکتر علیرضا جهانی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

41,000تومان قیمت بدون مالیات: 41,000تومان

مدل کسب و کار

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مدیریت ارتباط با مشتری

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 37 (2 صفحه)