جستجو

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

اصول سرپرستی

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

اصول و فنون مذاکره

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

اصول و مبانی فروش

13,000تومان قیمت بدون مالیات: 13,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

اینفوگرافیک

38,000تومان قیمت بدون مالیات: 38,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

بازی وار سازی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی -براساس رویکردهای کم و کیفی پژوهش

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

روش های تحقیق در بازرگانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

روندهای نوین در عصر دیجیتال

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 36 (2 صفحه)