جستجو

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

اصول سرپرستی

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

اینفوگرافیک

54,000تومان قیمت بدون مالیات: 54,000تومان

بازی وار سازی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

روندهای نوین در عصر دیجیتال

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

62,000تومان قیمت بدون مالیات: 62,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مدل کسب و کار

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مدلسازی معادلات ساختاری

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مدیریت استراتژیک برند

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

هم آفرینی ارزش

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

هوش کسب و کار

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

پژوهش عملیاتی نرم - ارتقای شناخت، مساله شناختی و راه حل یابی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 22 (2 صفحه)