جستجو

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

اصول سرپرستی

24,000تومان قیمت بدون مالیات: 24,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اینفوگرافیک

54,000تومان قیمت بدون مالیات: 54,000تومان

بازی وار سازی

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

روندهای نوین در عصر دیجیتال

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

62,000تومان قیمت بدون مالیات: 62,000تومان

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان قیمت بدون مالیات: 59,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

13,000تومان قیمت بدون مالیات: 13,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مدل کسب و کار

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدلسازی معادلات ساختاری

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مدیر معجزه اندیش

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

مدیریت استراتژیک برند

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت منابع انسانی

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)