اخلاقیات در فروش

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

ارتباطات بازاریابی

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

اصول و فنون مذاکره

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

اصول و مبانی فروش

13,000تومان قیمت بدون مالیات: 13,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

بازاریابی خدمات مالی

66,000تومان قیمت بدون مالیات: 66,000تومان
جدید

بازاریابی رسانه های اجتماعی

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان
جدید

بازاریابی محتوا

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان
جدید

بازاریابی معرف همکاری در فروش

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان
جدید

بازاریابی موتور جستجو

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان
جدید

تجزیه و تحلیل وب

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

تعالی فروش - مدیریت سیستماتیک فروش

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

رازهای بازاریابی استارتاپ‌ها

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

راهنمای طرح بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

روش های تحقیق در بازرگانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان
جدید

سئو -SEO

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

فروش لوکس

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)