جدید

شیوه بازاریابی محتوایی یک صفحه ای

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

بازاریابی انسان به انسان

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

عملگرایی برند از قصد تا اقدام

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

هنر فرصت

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

بازاریابی چریکی

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

افزایش هدفمند ترافیک وب سایت با تبلیغات گوگل

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

نسل پنجم بازاریابی

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

مارتک (بازاریابی در عصر دیجیتال)

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

عصب پژوهی مصرف کننده

125,000تومان قیمت بدون مالیات: 125,000تومان

گفتگوهای بازاریابی در استانبول

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

نامگذاری برند

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

اجرای استراتژی قیمت گذاری

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

گره گشایی با بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

SOSTAC (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

67,000تومان قیمت بدون مالیات: 67,000تومان

جوامع مجازی برند

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

بازاریابی مد (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مبانی روانشناختی بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

150,000تومان قیمت بدون مالیات: 150,000تومان

رقبای آسیایی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
تخفیف

پکیج دیجیتال مارکتینگ

240,000تومان 300,000تومان قیمت بدون مالیات: 240,000تومان

اجرای اثربخش استراتژی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

83,000تومان قیمت بدون مالیات: 83,000تومان

راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 54 (3 صفحه)