جدید

هوش آنی در عصر ارتباطات (2019)

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان
جدید

مدیریت محصول (2019)

85,000تومان قیمت بدون مالیات: 85,000تومان

بازاریابی کوانتومی (2021)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

بوم بازاریابی هوش مصنوعی (2021)

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

داستان هایی که در ذهن می چسبند (2019)

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

شیوه بازاریابی محتوایی یک صفحه ای (2019)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال و تحول از طریق نوآوری (2020)

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

بازاریابی انسان به انسان (2021)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

عملگرایی برند از قصد تا اقدام

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

هنر فرصت

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

بازاریابی چریکی (2020)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

افزایش هدفمند ترافیک وب سایت با تبلیغات گوگل

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

نسل پنجم بازاریابی

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

مارتک (بازاریابی در عصر دیجیتال)

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

عصب پژوهی مصرف کننده

125,000تومان قیمت بدون مالیات: 125,000تومان

گفتگوهای بازاریابی در استانبول

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

نامگذاری برند

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

اجرای استراتژی قیمت گذاری

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

گره گشایی با بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

SOSTAC (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

67,000تومان قیمت بدون مالیات: 67,000تومان

جوامع مجازی برند

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 60 (3 صفحه)