راهنمای طرح بازاریابی

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

اخلاقیات در فروش

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

مدیریت بازاریابی استراتژیک

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

فروش لوکس

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

رازهای بازاریابی استارتاپ‌ها

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

ارتباطات بازاریابی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

هک فروش

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

اصول و فنون مذاکره

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

بازاریابی خدمات مالی

66,000تومان قیمت بدون مالیات: 66,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

روش های تحقیق در بازرگانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

تعالی فروش - مدیریت سیستماتیک فروش

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

اصول و مبانی فروش

19,000تومان قیمت بدون مالیات: 19,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان
نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)