اجرای اثربخش استراتژی

47,000تومان قیمت بدون مالیات: 47,000تومان

این است بازاریابی

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

دموکراسی در افول

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

استراتژی های بازرگانی بین المللی

85,000تومان قیمت بدون مالیات: 85,000تومان

هنر جذب سرمایه در کسب وکارهای نوپا

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

بازاریابی رسانه های اجتماعی

39,000تومان قیمت بدون مالیات: 39,000تومان

پویایی رقابت

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

رهبری بازاریابی در دولت

26,000تومان قیمت بدون مالیات: 26,000تومان

بازاریابی استراتژیک

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی مشارکتی

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: سئو -SEO

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی موتور جستجو

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: تجزیه و تحلیل وب

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

مهندسی تحقیقات بازاریابی

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی محتوا

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی رسانه های اجتماعی

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

راهنمای طرح بازاریابی

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

اخلاقیات در فروش

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

مدیریت بازاریابی استراتژیک

67,000تومان قیمت بدون مالیات: 67,000تومان

فروش لوکس

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)