جدید

اولویت برتر

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان
جدید

درآمدزایی در اینستاگرام (2022)

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

بازاریابی برای نسل Z

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

شش عادت مهندسان فروش (2019)

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

گره گشایی از کسب وکار (2021)

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

برندسازی با داستان پردازی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

هوش آنی در عصر ارتباطات (2019)

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

مدیریت محصول (2019)

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

بازاریابی کوانتومی (2021)

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

بوم بازاریابی هوش مصنوعی (2021)

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

داستان هایی که در ذهن می چسبند (2019)

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان

شیوه بازاریابی محتوایی یک صفحه ای (2019)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال و تحول از طریق نوآوری (2020)

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

بازاریابی انسان به انسان (2021)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

عملگرایی برند از قصد تا اقدام

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

هنر فرصت

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

بازاریابی چریکی (2020)

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان

افزایش هدفمند ترافیک وب سایت با تبلیغات گوگل

48,000تومان قیمت بدون مالیات: 48,000تومان

نسل پنجم بازاریابی

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

مارتک (بازاریابی در عصر دیجیتال)

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

عصب پژوهی مصرف کننده

160,000تومان قیمت بدون مالیات: 160,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 67 (4 صفحه)