جدید

گفتگوهای بازاریابی در استانبول

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

نامگذاری برند

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

گره گشایی با بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

SOSTAC (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

67,000تومان قیمت بدون مالیات: 67,000تومان

جوامع مجازی برند

64,000تومان قیمت بدون مالیات: 64,000تومان

بازاریابی مد (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

مبانی روانشناختی بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

رقبای آسیایی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان
حراج

پکیج دیجیتال مارکتینگ

240,000تومان 300,000تومان قیمت بدون مالیات: 240,000تومان

اجرای اثربخش استراتژی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

47,000تومان قیمت بدون مالیات: 47,000تومان

راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

این است بازاریابی

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

دموکراسی در افول

58,000تومان قیمت بدون مالیات: 58,000تومان
جدید

استراتژی های بازرگانی بین المللی

150,000تومان قیمت بدون مالیات: 150,000تومان

هنر جذب سرمایه در کسب وکارهای نوپا (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی

44,000تومان قیمت بدون مالیات: 44,000تومان

بازاریابی رسانه های اجتماعی (همراه فایل کتاب به زبان اصلی)

58,000تومان قیمت بدون مالیات: 58,000تومان

پویایی رقابت

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

رهبری بازاریابی در دولت (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

بازاریابی استراتژیک

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی مشارکتی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 44 (3 صفحه)