• جدیدترین ها
  • دروس مشترک
  • دروس پایه
  • زبان
  • مدیریت کسب و کار..
  • معماری و عمران..
  • مهندسی فناوری اطلاعات..

ادیبان در نمایشگاه کتاب 1396جدیدترین مقالات و اخبار ادیبان وبلاگ

ریشه و تاریخچه سبک های هنری تاریخ هنر

ریشه و تاریخچه سبک های هنری تاریخ هنر

ریشه کلمه باروک به باور برخی از تاریخ نگاران هنر، به معنی مروارید با شکل نامنظم گفته می شود...
مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

یک پروژه مجموعه ای از فعالیتها ست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرند. پروژه ها شامل
ویژگیها و فرآیند مدیریت استراتژیک

ویژگیها و فرآیند مدیریت استراتژیک

تغییرات و دگرگونیهای سریع و پیچیده جامعه و تاثیر آن بر رشد و توسعه شرکت ها...