• جدیدترین ها
  • روابط عمومی تبلیغات و باز..
  • زبان
  • مدیریت کسب و کار..
  • مهندسی فناوری اطلاعات..

ادیبان روز در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب

جدیدترین مقالات و اخبار ادیبان وبلاگ

تاثیر متقابل تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگری

تاثیر متقابل تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگری

یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت،  در صنعت گردشگری - گردشگری الکترونیک - است. 
شیوه اقناع و تبلیغ

شیوه اقناع و تبلیغ

هدف اصلی کتاب شیوه اقناع و تبلیغ پرداختن به مباحث ارتباطاتی است که در زمینه اقناع و تبلیغات وجود دارند. 
برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

توسعه دانش ملی مشتمل بر دانش سازمانی- ملی تکیه بر مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانش دارد.