• جدیدترین ها
  • دروس مشترک
  • دروس پایه
  • زبان
  • مدیریت کسب و کار..
  • معماری و عمران..
  • مهندسی فناوری اطلاعات..

ادیبان در نمایشگاه کتاب 1396جدیدترین مقالات و اخبار ادیبان وبلاگ

اصول و مبانی فروش

اصول و مبانی فروش

به طور یقین رشد سودآوری در بازار یکی از اهداف اصلی موسسات و بنگاه های اقتصادی است ...
مبانی و مدیریت بازاریابی

مبانی و مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی مفهومی بسیار فراتر از تلاش در جهت یافتن مشتریان بیشتر...