کتب منتشر شده

جدید

پکیج دیجیتال مارکتینگ

180,000تومان قیمت بدون مالیات: 180,000تومان

مدیر معجزه اندیش

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

نسبت های مالی برای مدیران

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

اجرای اثربخش استراتژی

47,000تومان قیمت بدون مالیات: 47,000تومان

راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R

38,000تومان قیمت بدون مالیات: 38,000تومان

این است بازاریابی

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مدیریت استراتژیک خرده فروشی

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

مدل کسب و کار (طراحی، خلق و ...)

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

دموکراسی در افول

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مدیریت بسته بندی

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

استراتژی های بازرگانی بین المللی

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

هنر جذب سرمایه در کسب وکارهای نوپا

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

حسابداری فین تک

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

نظریه های سازمان و مدیریت

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

رویکردهای پردازش سیگنال

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مدیریت ریسک

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

ECG

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

فرکانس رادیویی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کارآفرین اندیشمند

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

کادنس

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان قیمت بدون مالیات: 59,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 182 (9 صفحه)