کتب منتشر شده

جدید

دموکراسی در افول

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

استراتژی های بازرگانی بین المللی

85,000تومان قیمت بدون مالیات: 85,000تومان

هنر جذب سرمایه در کسب وکارهای نوپا

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

حسابداری فین تک

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

نظریه های سازمان و مدیریت

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

رویکردهای پردازش سیگنال

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مدیریت ریسک

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

ECG

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

فرکانس رادیویی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کارآفرین اندیشمند

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

کادنس

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان قیمت بدون مالیات: 59,000تومان

برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

بازاریابی رسانه های اجتماعی

39,000تومان قیمت بدون مالیات: 39,000تومان

روش های تحقیق در مدیریت و حسابداری

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

پویایی رقابت

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

رهبری بازاریابی در دولت

26,000تومان قیمت بدون مالیات: 26,000تومان

بازاریابی استراتژیک

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

شخصیت شناسی و کاربرد آن در زندگی

34,000تومان قیمت بدون مالیات: 34,000تومان

حسابداری حقوق و دستمزد

26,000تومان قیمت بدون مالیات: 26,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 172 (9 صفحه)