کتب منتشر شده

جدید

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان
جدید

رهبری بازاریابی در دولت

26,000تومان قیمت بدون مالیات: 26,000تومان
جدید

بازاریابی استراتژیک

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

شخصیت شناسی و کاربرد آن در زندگی

34,000تومان قیمت بدون مالیات: 34,000تومان

حسابداری حقوق و دستمزد

26,000تومان قیمت بدون مالیات: 26,000تومان

نظریه های رسانه

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدل کسب و کار

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه (New-MADM)

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت تبلیغات

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

مقدمه ای بر ساختمان های هوشمند

34,000تومان قیمت بدون مالیات: 34,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی مشارکتی

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: سئو -SEO

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی موتور جستجو

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: تجزیه و تحلیل وب

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی محتوا

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی رسانه های اجتماعی

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

مدیریت فناوری اطلاعات: از مبانی زیر ساخت تا فناوری های دیجیتال

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

َََAccounting for Merchandising in English

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

سیرتاریخی معماری جهان از گذشته تا امروز

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدلسازی معادلات ساختاری

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 155 (8 صفحه)