انتشارات ادیبان روز به صورت تخصصی اقدام به انتشار کتب دانشگاهی در حوزه بازاریابی و بازرگانی، مدیریت، فناوری اطلاعات و تبلیغات کرده است. 
جدید

گفتگوهای بازاریابی در استانبول

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

نامگذاری برند

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان

بایدها و نبایدهای مذاکره کارآفرینی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

57,000تومان قیمت بدون مالیات: 57,000تومان

مدیریت اسلامی

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

گره گشایی با بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

رسانه شناسی - محمدپور

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

موردکاوی های مدیریت برند در ایران

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

مدیریت ارتباط با مشتری

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

SOSTAC (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

67,000تومان قیمت بدون مالیات: 67,000تومان

جوامع مجازی برند

64,000تومان قیمت بدون مالیات: 64,000تومان

مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

112,000تومان قیمت بدون مالیات: 112,000تومان

پیکره دانش معماری سازمانی

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

رهبر هوشمند

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

اصول ارتباطات و تبلیغات

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

کسب و کار فین تک

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

بازاریابی مد (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

تیم سازی در بیمه به روش بیمه فروش

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مبانی روانشناختی بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

رقبای آسیایی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

65,000تومان قیمت بدون مالیات: 65,000تومان
حراج

پکیج دیجیتال مارکتینگ

240,000تومان 300,000تومان قیمت بدون مالیات: 240,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 198 (10 صفحه)