مطالعه رفتار مصرف‌کننده | جشنواره نوروز

مطالعه رفتار مصرف‌کننده | جشنواره نوروز

382,000تومان قیمت بدون مالیات: 382,000تومان
مطالعه روش تحقیق و تحقیقات بازاریابی | جشنواره نوروز

مطالعه روش تحقیق و تحقیقات بازاریابی | جشنواره نوروز

390,000تومان قیمت بدون مالیات: 390,000تومان
مطالعه در فناوری اطلاعات | جشنواره نوروز

مطالعه در فناوری اطلاعات | جشنواره نوروز

295,000تومان قیمت بدون مالیات: 295,000تومان
مطالعه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه اسلام| جشنواره نوروز

مطالعه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه اسلام| جشنواره نوروز

357,000تومان قیمت بدون مالیات: 357,000تومان
مطالعه کارآفرینی (بخش دوم)| جشنواره نوروز

مطالعه کارآفرینی (بخش دوم)| جشنواره نوروز

365,000تومان قیمت بدون مالیات: 365,000تومان
مطالعه کارآفرینی (بخش اول)| جشنواره نوروز

مطالعه کارآفرینی (بخش اول)| جشنواره نوروز

336,000تومان قیمت بدون مالیات: 336,000تومان
مبانی سازمانی و مدیریت| جشنواره نوروز

مبانی سازمانی و مدیریت| جشنواره نوروز

330,000تومان قیمت بدون مالیات: 330,000تومان
مطالعه در ارتباطات و روابط عمومی | جشنواره نوروز

مطالعه در ارتباطات و روابط عمومی | جشنواره نوروز

205,000تومان قیمت بدون مالیات: 205,000تومان
زبان انگلیسی در مدیریت و صنایع| جشنواره نوروز

زبان انگلیسی در مدیریت و صنایع| جشنواره نوروز

225,000تومان قیمت بدون مالیات: 225,000تومان
مطالعه بازاریابی نوین (بخش دوم)| جشنواره نوروز

مطالعه بازاریابی نوین (بخش دوم)| جشنواره نوروز

335,000تومان قیمت بدون مالیات: 335,000تومان
چگونه برندسازی مطالعه کنیم؟ (پیشرفته) | جشنواره نوروز

چگونه برندسازی مطالعه کنیم؟ (پیشرفته) | جشنواره نوروز

390,000تومان قیمت بدون مالیات: 390,000تومان
مطالعه بازاریابی نوین (بخش اول)| جشنواره نوروز

مطالعه بازاریابی نوین (بخش اول)| جشنواره نوروز

320,000تومان قیمت بدون مالیات: 320,000تومان
مطالعه بازاریابی دیجیتال| جشنواره نوروز

مطالعه بازاریابی دیجیتال| جشنواره نوروز

315,000تومان قیمت بدون مالیات: 315,000تومان
چگونه فروش مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

چگونه فروش مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

335,000تومان قیمت بدون مالیات: 335,000تومان
چگونه تبلیغات مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

چگونه تبلیغات مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

517,000تومان قیمت بدون مالیات: 517,000تومان
چگونه بازاریابی مطالعه کنیم؟ (پیشرفته) | جشنواره نوروز

چگونه بازاریابی مطالعه کنیم؟ (پیشرفته) | جشنواره نوروز

558,000تومان قیمت بدون مالیات: 558,000تومان
چگونه استراتژی مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

چگونه استراتژی مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

415,000تومان قیمت بدون مالیات: 415,000تومان
چگونه برندسازی مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

چگونه برندسازی مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

330,000تومان قیمت بدون مالیات: 330,000تومان
چگونه بازاریابی مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

چگونه بازاریابی مطالعه کنیم؟ | جشنواره نوروز

360,000تومان قیمت بدون مالیات: 360,000تومان
نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)