بسته کاتلر| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته کاتلر| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

2,080,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,080,000تومان
بسته مذاکره| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته مذاکره| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

417,000تومان قیمت بدون مالیات: 417,000تومان
بسته بازاریابی نوین| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته بازاریابی نوین| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

685,000تومان قیمت بدون مالیات: 685,000تومان
بسته مدیریت منابع انسانی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته مدیریت منابع انسانی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

650,000تومان قیمت بدون مالیات: 650,000تومان
بسته داستان پردازی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته داستان پردازی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

475,000تومان قیمت بدون مالیات: 475,000تومان
بسته بازاریابی محتوا| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته بازاریابی محتوا| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

290,000تومان قیمت بدون مالیات: 290,000تومان
چگونه  پیدا شویم؟ | جشنواره نوروز ۱۴۰۲

چگونه پیدا شویم؟ | جشنواره نوروز ۱۴۰۲

250,000تومان قیمت بدون مالیات: 250,000تومان
بسته تبلیغات | جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته تبلیغات | جشنواره نوروز ۱۴۰۲

720,000تومان قیمت بدون مالیات: 720,000تومان
بسته هوش مصنوعی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته هوش مصنوعی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

460,000تومان قیمت بدون مالیات: 460,000تومان
بسته بازاریابی دیجیتال| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته بازاریابی دیجیتال| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

780,000تومان قیمت بدون مالیات: 780,000تومان
بسته استراتژی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته استراتژی| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

835,000تومان قیمت بدون مالیات: 835,000تومان
بسته فروش| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته فروش| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

628,000تومان قیمت بدون مالیات: 628,000تومان
بسته برند | جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته برند | جشنواره نوروز ۱۴۰۲

580,000تومان قیمت بدون مالیات: 580,000تومان
بسته چرنو| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

بسته چرنو| جشنواره نوروز ۱۴۰۲

763,000تومان قیمت بدون مالیات: 763,000تومان
مطالعه رفتار مصرف‌کننده | جشنواره نوروز

مطالعه رفتار مصرف‌کننده | جشنواره نوروز

382,000تومان قیمت بدون مالیات: 382,000تومان
مطالعه روش تحقیق و تحقیقات بازاریابی | جشنواره نوروز

مطالعه روش تحقیق و تحقیقات بازاریابی | جشنواره نوروز

390,000تومان قیمت بدون مالیات: 390,000تومان
مطالعه در فناوری اطلاعات | جشنواره نوروز

مطالعه در فناوری اطلاعات | جشنواره نوروز

295,000تومان قیمت بدون مالیات: 295,000تومان
مطالعه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه اسلام| جشنواره نوروز

مطالعه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه اسلام| جشنواره نوروز

357,000تومان قیمت بدون مالیات: 357,000تومان
مطالعه کارآفرینی (بخش دوم)| جشنواره نوروز

مطالعه کارآفرینی (بخش دوم)| جشنواره نوروز

365,000تومان قیمت بدون مالیات: 365,000تومان
مطالعه کارآفرینی (بخش اول)| جشنواره نوروز

مطالعه کارآفرینی (بخش اول)| جشنواره نوروز

336,000تومان قیمت بدون مالیات: 336,000تومان
مبانی سازمانی و مدیریت| جشنواره نوروز

مبانی سازمانی و مدیریت| جشنواره نوروز

330,000تومان قیمت بدون مالیات: 330,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 33 (2 صفحه)