بسته گره‌گشایی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته گره‌گشایی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

539,000تومان 635,000تومان قیمت بدون مالیات: 539,000تومان
بسته توسعه فردی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته توسعه فردی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

544,000تومان 640,000تومان قیمت بدون مالیات: 544,000تومان
بسته بازاریابی | جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته بازاریابی | جشنواره نوروز ۱۴۰۳

12,000,000تومان 1,419,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000,000تومان
بسته مذاکره| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته مذاکره| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

504,000تومان 593,000تومان قیمت بدون مالیات: 504,000تومان
بسته مدیریت منابع انسانی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته مدیریت منابع انسانی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

382,000تومان 450,000تومان قیمت بدون مالیات: 382,000تومان
بسته داستان پردازی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته داستان پردازی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

657,000تومان 773,000تومان قیمت بدون مالیات: 657,000تومان
بسته بازاریابی محتوا| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته بازاریابی محتوا| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

803,000تومان 945,000تومان قیمت بدون مالیات: 803,000تومان
بسته تبلیغات | جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته تبلیغات | جشنواره نوروز ۱۴۰۳

926,000تومان 1,090,000تومان قیمت بدون مالیات: 926,000تومان
بسته هوش مصنوعی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته هوش مصنوعی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

790,000تومان 930,000تومان قیمت بدون مالیات: 790,000تومان
بسته بازاریابی دیجیتال| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته بازاریابی دیجیتال| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

1,161,000تومان 1,366,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,161,000تومان
بسته استراتژی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته استراتژی| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

1,224,000تومان 1,440,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,224,000تومان
بسته فروش| جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته فروش| جشنواره نوروز ۱۴۰۳

1,135,000تومان 1,335,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,135,000تومان
بسته برند | جشنواره نوروز ۱۴۰۳
تخفیف

بسته برند | جشنواره نوروز ۱۴۰۳

916,000تومان 1,078,000تومان قیمت بدون مالیات: 916,000تومان
مطالعه رفتار مصرف‌کننده | جشنواره نوروز

مطالعه رفتار مصرف‌کننده | جشنواره نوروز

382,000تومان قیمت بدون مالیات: 382,000تومان
مطالعه روش تحقیق و تحقیقات بازاریابی | جشنواره نوروز

مطالعه روش تحقیق و تحقیقات بازاریابی | جشنواره نوروز

390,000تومان قیمت بدون مالیات: 390,000تومان
مطالعه در فناوری اطلاعات | جشنواره نوروز

مطالعه در فناوری اطلاعات | جشنواره نوروز

295,000تومان قیمت بدون مالیات: 295,000تومان
مطالعه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه اسلام| جشنواره نوروز

مطالعه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه اسلام| جشنواره نوروز

357,000تومان قیمت بدون مالیات: 357,000تومان
مطالعه کارآفرینی (بخش دوم)| جشنواره نوروز

مطالعه کارآفرینی (بخش دوم)| جشنواره نوروز

365,000تومان قیمت بدون مالیات: 365,000تومان
مطالعه کارآفرینی (بخش اول)| جشنواره نوروز

مطالعه کارآفرینی (بخش اول)| جشنواره نوروز

336,000تومان قیمت بدون مالیات: 336,000تومان
مبانی سازمانی و مدیریت| جشنواره نوروز

مبانی سازمانی و مدیریت| جشنواره نوروز

330,000تومان قیمت بدون مالیات: 330,000تومان
مطالعه در ارتباطات و روابط عمومی | جشنواره نوروز

مطالعه در ارتباطات و روابط عمومی | جشنواره نوروز

205,000تومان قیمت بدون مالیات: 205,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 32 (2 صفحه)