اساتید محترمی که درخواست چاپ کتاب باهمکاری موسسه انتشاراتی ادیبان روز را دارند، لطفاً پروپوزال و طرح پیشنهادی کتاب و خلاصه ای از موضوع کتاب را به آدرس ایمیلموسسه adibanerooz.pub@gmail.com و یا آدرس پستی انتشارات ارسال فرمایند. پس از امکان سنجی و بازار سنجی در خصوص مواردپیشنهادی ، کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم با اساتید جهت عقد قرارداد،  تالیف، نشر و پخش کتب صورت خواهد پذیرفت. 

لیست اساتید و مؤلفان برجسته ای که ادیبان روز افتخار همکاری و چاپ آثار ایشان را داشته در زیر آمده است:

دکتر محمدرضا حمیدی زاده -عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکتر مسعود کیماسی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران


دکتر حسین نوروزی – عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

  • اخلاقیات در فروش (نوشته: آلیس الساندری و آلبرتو آلئو | ترجمه: دکتر حسین نوروزی، محمد سمیعی، نگین ملکی)
  • ارتباطات بازاریابی (نوشته: اولیجیمی کیودی | ترجمه: دکتر حسین نوروزی و حامد بابایی)
  • هک فروش (نوشته: ماکس آلتشولر | ترجمه: دکتر حسین نوروزی و ایوب احمدیان)
  • بازاریابی اسلامی (نوشته: سدومیر نستروویچ | ترجمه: دکتر حسین نوروزی و سینا جنتی)

دکتر مهرداد بیات و دکتر الناز بیات


دکتر علیرضا جهانی – عضو هیأت علمی دانشگاه مهر البرز


دکتر سیدرضا جلال زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم


علی اشرف احمدیان


دکتر حسین بهرامی


دکتر سیدمهدی جلالی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

  • بازاریابی خدمات مالی (نوشته: کریستین انو و نایجل وایت | ترجمه: دکتر سیدمهدی جلالی)
  • فروش لوکس (نوشته: فرانسیس سرون | ترجمه: دکتر فریز طاهری کیا و دکتر سیدمهدی جلالی)

دکتر آناهیتا امینی