اساتید محترمی که درخواست چاپ کتاب باهمکاری موسسه انتشاراتی ادیبان روز را دارند، لطفاً خلاصه‌ای از اثر خود را به ایمیل مؤسسه به آدرس adibanerooz.pub@gmail.com ارسال کنند پس از امکان سنجی و بازار سنجی در خصوص مواردپیشنهادی ، کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم با اساتید جهت عقد قرارداد،  تالیف، نشر و پخش کتب صورت خواهد پذیرفت