از اساتید محترمی که درخواست چاپ  کتاب با همکاری موسسه انتشاراتی ادیبان روز دارند، درخواست میشود پروپوزال و طرح پیشنهادی کتاب خود را به همراه شرح خلاصه ای از موضوع کتاب به آدرس ایمیل موسسه adibanerooz.pub@gmail.com و یا آدرس پستی انتشارات ارسال فرمایند.

پس از امکان سنجی و بازار سنجی در خصوص موارد پیشنهادی،کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم با اساتید محترم جهت تالیف، نشر و پخش کتب صورت خواهد پذیرفت.