• جدیدترین های ادیبان..

پرفروشترین های ادیبان

ناشر برگزیده شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

جدیدترین مقالات و اخبار ادیبان وبلاگ

درباره کتاب پیکره دانش معماری سازمانی

درباره کتاب پیکره دانش معماری سازمانی

کتاب پیکره دانش معماری سازمانی علاوه بر معماران با تجربه سازمان و سیستم، برای مخاطبان دانشگاهی و ...
کسب و کارهای فین تک

کسب و کارهای فین تک

فلسفه به وجود آمدن فین تک ها چیست؟ آیا فناوری اطلاعات تأثیری بر حوزه مالی داشته یا خیر؟ فین تک های مهم دنیا ...
چالش های مدیریت در محیط های پویای کسب و کار

چالش های مدیریت در محیط های پویای کسب و کار

چرا برخی سازمان ها عملکرد بهتری نسبت به دیگران دارند؟ چرا این همه شرکت هر ساله از کسب و کار خارج می شوند؟