حسابداری

نسبت های مالی برای مدیران

115,000تومان قیمت بدون مالیات: 115,000تومان

حسابداری فین تک

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

روش های تحقیق در مدیریت و حسابداری

190,000تومان قیمت بدون مالیات: 190,000تومان

حسابداری حقوق و دستمزد

26,000تومان قیمت بدون مالیات: 26,000تومان

حسابداری مؤسسات خدماتی و بازرگانی به انگلیسی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول و مبانی حسابداری ۱ و ۲

250,000تومان قیمت بدون مالیات: 250,000تومان
نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)