روابط عمومی تبلیغات 

نظریه های رسانه

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

مدیریت تبلیغات

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

آگهی نویسی متقاعد کننده

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

رسانه شناسی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

مخاطب شناسی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)