روابط عمومی تبلیغات 

گرافیک تبلیغات

198,000تومان قیمت بدون مالیات: 198,000تومان

ایده پردازی برای تبلیغات

190,000تومان قیمت بدون مالیات: 190,000تومان

سواد هنری

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان

رسانه شناسی - وحید محمدپور

135,000تومان قیمت بدون مالیات: 135,000تومان

اصول ارتباطات و تبلیغات

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

نظریه های رسانه

156,000تومان قیمت بدون مالیات: 156,000تومان

مدیریت تبلیغات

495,000تومان قیمت بدون مالیات: 495,000تومان

اصول دیپلماسی فرهنگی

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

آگهی نویسی متقاعد کننده (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

255,000تومان قیمت بدون مالیات: 255,000تومان

رسانه شناسی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مخاطب شناسی

188,000تومان قیمت بدون مالیات: 188,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

310,000تومان قیمت بدون مالیات: 310,000تومان
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)