روابط عمومی تبلیغات 

مدیریت تبلیغات

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

آگهی نویسی متقاعد کننده

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

رسانه شناسی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

مخاطب شناسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان
نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)