روابط عمومی تبلیغات 

گرافیک تبلیغات

140,000تومان قیمت بدون مالیات: 140,000تومان

ایده پردازی برای تبلیغات

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

سواد هنری

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان

رسانه شناسی - وحید محمدپور

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

اصول ارتباطات و تبلیغات

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

نظریه های رسانه

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

مدیریت تبلیغات

360,000تومان قیمت بدون مالیات: 360,000تومان

اصول دیپلماسی فرهنگی

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

آگهی نویسی متقاعد کننده (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

180,000تومان قیمت بدون مالیات: 180,000تومان

رسانه شناسی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مخاطب شناسی

145,000تومان قیمت بدون مالیات: 145,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

180,000تومان قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)