روابط عمومی تبلیغات 

ایده پردازی برای تبلیغات

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

سواد هنری

54,000تومان قیمت بدون مالیات: 54,000تومان

رسانه شناسی - وحید محمدپور

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

اصول ارتباطات و تبلیغات

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

نظریه های رسانه

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

مدیریت تبلیغات

220,000تومان قیمت بدون مالیات: 220,000تومان

اصول دیپلماسی فرهنگی

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

آگهی نویسی متقاعد کننده (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

رسانه شناسی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مخاطب شناسی

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

180,000تومان قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)