روابط عمومی تبلیغات 

سواد هنری

54,000تومان قیمت بدون مالیات: 54,000تومان

رسانه شناسی - محمدپور

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

اصول ارتباطات و تبلیغات

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

نظریه های رسانه

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

مدیریت تبلیغات

150,000تومان قیمت بدون مالیات: 150,000تومان

اصول دیپلماسی فرهنگی

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

آگهی نویسی متقاعد کننده (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

82,000تومان قیمت بدون مالیات: 82,000تومان

رسانه شناسی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مخاطب شناسی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)