مدیریت کسب و کار

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

اصول و مبانی فروش

13,000تومان قیمت بدون مالیات: 13,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

بازی وار سازی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی -براساس رویکردهای کم و کیفی پژوهش

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

تعالی فروش - مدیریت سیستماتیک فروش

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

روش های تحقیق در بازرگانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان
جدید

فروش لوکس

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

مدیریت استراتژیک برند

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مدیریت تولید و عملیات

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)