مدیریت

بایدها و نبایدهای مذاکره کارآفرینی

57,000تومان قیمت بدون مالیات: 57,000تومان

مدیریت اسلامی

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

موردکاوی های مدیریت برند در ایران

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

112,000تومان قیمت بدون مالیات: 112,000تومان

پیکره دانش معماری سازمانی

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

رهبر هوشمند

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدیر معجزه اندیش

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

مدیریت استراتژیک خرده فروشی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مدیریت بسته بندی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

نظریه های سازمان و مدیریت

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت ریسک

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کارآفرین اندیشمند

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

کادنس

38,000تومان قیمت بدون مالیات: 38,000تومان

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان قیمت بدون مالیات: 59,000تومان

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مدل کسب و کار

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه (New-MADM)

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت منابع انسانی

48,000تومان قیمت بدون مالیات: 48,000تومان

روندهای نوین در عصر دیجیتال

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 54 (3 صفحه)