مدیریت

جدید

بسته ادیبان روز

208,000تومان قیمت بدون مالیات: 208,000تومان
جدید

بسته برند

279,000تومان قیمت بدون مالیات: 279,000تومان

چگونه مدیرکل شویم؟

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

به آرامی عجله کنید در مسیر کارآفرینی

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

بایدها و نبایدهای مذاکره کارآفرینی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مدیریت اسلامی

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

موردکاوی های مدیریت برند در ایران

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

170,000تومان قیمت بدون مالیات: 170,000تومان

پیکره دانش معماری سازمانی

160,000تومان قیمت بدون مالیات: 160,000تومان

رهبر هوشمند

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

مدیر معجزه اندیش (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت استراتژیک خرده فروشی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

مدیریت بسته بندی

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

نظریه های سازمان و مدیریت

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان

مدیریت ریسک واحد اقتصادی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

کارآفرین اندیشمند

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

کادنس

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها

140,000تومان قیمت بدون مالیات: 140,000تومان

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

48,000تومان قیمت بدون مالیات: 48,000تومان

مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 58 (3 صفحه)