مدیریت کسب و کار

اخلاق حرفه ای

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

38,000تومان قیمت بدون مالیات: 38,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

اصول و مبانی فروش

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

13,000تومان قیمت بدون مالیات: 13,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی -براساس رویکردهای کم و کیفی پژوهش

20,500تومان قیمت بدون مالیات: 20,500تومان

تعالی فروش - مدیریت سیستماتیک فروش

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

طراحی کسب و کار الکترونیکی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

8,000تومان قیمت بدون مالیات: 8,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

مدیریت تولید و عملیات

26,500تومان قیمت بدون مالیات: 26,500تومان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

15,500تومان قیمت بدون مالیات: 15,500تومان
نمایش 1 تا 21 از 27 (2 صفحه)