مدیریت

به آرامی عجله کنید در مسیر کارآفرینی

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

بایدها و نبایدهای مذاکره کارآفرینی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مدیریت اسلامی

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

موردکاوی های مدیریت برند در ایران

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

150,000تومان قیمت بدون مالیات: 150,000تومان

پیکره دانش معماری سازمانی

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

رهبر هوشمند

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

مدیر معجزه اندیش (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت استراتژیک خرده فروشی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

95,000تومان قیمت بدون مالیات: 95,000تومان

مدیریت بسته بندی

85,000تومان قیمت بدون مالیات: 85,000تومان

نظریه های سازمان و مدیریت

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان

مدیریت ریسک واحد اقتصادی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

کارآفرین اندیشمند

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

کادنس

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها

120,000تومان قیمت بدون مالیات: 120,000تومان

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

48,000تومان قیمت بدون مالیات: 48,000تومان

مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدل کسب و کار (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه (New-MADM)

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مدیریت منابع انسانی

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 55 (3 صفحه)