مدیریت

بازی‌ها و بازی‌وارسازی در تحقیقات بازار

198,000تومان قیمت بدون مالیات: 198,000تومان

سازمان بی‌پروا

140,000تومان قیمت بدون مالیات: 140,000تومان

ارتباطات داخلی استراتژیک

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

تسلط بر سازمان

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

مدیریت استراتژیک داده محور

190,000تومان قیمت بدون مالیات: 190,000تومان

چگونه افراد را تجزیه و تحلیل کنیم؟

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

تنظیم و اجرای استراتژی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

دانش و خرد راهبردی

230,000تومان قیمت بدون مالیات: 230,000تومان

زیست بوم نوآوری

82,000تومان قیمت بدون مالیات: 82,000تومان

جادوی مذاکره

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

چگونه مدیرکل شویم؟

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

به آرامی عجله کنید در مسیر کارآفرینی

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

بایدها و نبایدهای مذاکره کارآفرینی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مدیریت اسلامی

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

موردکاوی های مدیریت برند در ایران

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

230,000تومان قیمت بدون مالیات: 230,000تومان

مقدمه‌ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

290,000تومان قیمت بدون مالیات: 290,000تومان

رهبر هوشمند

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

مدیر معجزه اندیش (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت استراتژیک خرده فروشی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

140,000تومان قیمت بدون مالیات: 140,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 66 (4 صفحه)