مدیریت

تنظیم و اجرای استراتژی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

دانش و خرد راهبردی

165,000تومان قیمت بدون مالیات: 165,000تومان

زیست بوم نوآوری

82,000تومان قیمت بدون مالیات: 82,000تومان

جادوی مذاکره

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

چگونه مدیرکل شویم؟

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

به آرامی عجله کنید در مسیر کارآفرینی

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

بایدها و نبایدهای مذاکره کارآفرینی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مدیریت اسلامی

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

موردکاوی های مدیریت برند در ایران

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

230,000تومان قیمت بدون مالیات: 230,000تومان

پیکره دانش معماری سازمانی

290,000تومان قیمت بدون مالیات: 290,000تومان

رهبر هوشمند

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

مدیر معجزه اندیش (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت استراتژیک خرده فروشی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

140,000تومان قیمت بدون مالیات: 140,000تومان

مدیریت بسته بندی

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

نظریه های سازمان و مدیریت

180,000تومان قیمت بدون مالیات: 180,000تومان

مدیریت ریسک واحد اقتصادی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

کارآفرین اندیشمند

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

کادنس

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها

160,000تومان قیمت بدون مالیات: 160,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 60 (3 صفحه)