مدیریت

جدید

معماری سازمانی

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

رهبر هوشمند

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

مدیر معجزه اندیش

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

مدیریت استراتژیک خرده فروشی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مدل کسب و کار (طراحی، خلق و ...)

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

مدیریت بسته بندی

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نظریه های سازمان و مدیریت

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

مدیریت ریسک

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کارآفرین اندیشمند

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

کادنس

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان قیمت بدون مالیات: 59,000تومان

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدل کسب و کار

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه (New-MADM)

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان
جدید

مدیریت منابع انسانی

48,000تومان قیمت بدون مالیات: 48,000تومان

روندهای نوین در عصر دیجیتال

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

اینفوگرافیک

54,000تومان قیمت بدون مالیات: 54,000تومان

هم آفرینی ارزش

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

مدیریت استراتژیک برند

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

پژوهش عملیاتی نرم

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 50 (3 صفحه)