سیرتاریخی معماری جهان از گذشته تا امروز

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

نگاره - اسکیس، راندو، گرافیک معماری

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

جستاری برتاریخ هنر

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

انسان طبیعت معماری

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

جداول کاربردی سازه اشتال فولادی

6,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,000تومان

اصول و قوانین طراحی داخلی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

اصول نقاشی دیواری

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

کاربرد نرم افزار AUTOCAD در معماری، معماری شهری

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)