سیرتاریخی معماری جهان از گذشته تا امروز

110,000تومان قیمت بدون مالیات: 110,000تومان

نگاره - اسکیس، راندو، گرافیک معماری

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

جستاری برتاریخ هنر

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

انسان طبیعت معماری

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

جداول کاربردی سازه اشتال فولادی

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

اصول و قوانین طراحی داخلی

70,000تومان قیمت بدون مالیات: 70,000تومان

اصول نقاشی دیواری

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

کاربرد نرم افزار AUTOCAD در معماری، معماری شهری

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)