پژوهش ها حاکی از آن است که درصد بالایی از آگهی ها توجه لازم را از خواننده یا مشتری بالقوه دریافت نمی کنند. این مسئله از ضعف موجود در این رشته خبر می دهد. به تازگی کسب وکارها و صاحبان برند دریافته اند که برای طراحی یک آگهی جذاب و موثر لازم است از افراد متخصص در این رشته کمک بگیرند.

شما چگونه مخاطب خود را متقاعد می کنید که آگهی تان را تا انتها بخواند؟ اگر می خواهید افراد را برای خواندن آگهی و اقدام مطلوب متقاعد کنید به مطالعه کتاب آگهی نویسی متقاعد کننده نیاز دارید. امروزه نوشتن آگهی تبلیغاتی مانند طبابت یا مهندسی، یک تخصص به شمار می آید و بدون داشتن دانش و تخصص لازم انجام آن امکان پذیر نیست.

اندی ماسلن در کتاب "آگهی نویسی متقاعد کننده" لزوم استفاده از طبیعت انسان و تصمیم گیری احساسی را به روشنی بیان کرده است. این کتاب در دوازده فصل تنظیم شده که در هر بخش خواننده را با رویکردی جدید برای آگهی نویسی آشنا می کند. هر فصل شامل مجموعه ای از مثال ها، نکات، تمرین ها و مطالعات موردی است که به فهم هر چه بیشتر مطالب کمک می کند. این کتاب مرجع آگهی نویسی های آینده خواهد بود.

درکتاب "آگهی نویسی متقاعد کننده" اندی ماسلن، گروهی از تکنیک های مرتبط را یادآوری کرده و توضیح داده است که از تمایز میان ویژگی ها و مزایا فراتر می رود. در سراسر کتاب، نویسنده، کلمات مشتری، مشتری بالقوه و خواننده را کم و بیش به جای یکدیگر استفاده کرده است. این یک عمل تصادفی نبوده و بیشتر تلاشی برای بازتاب روشی است که همه ما تمایل داریم این گروه ها را تلفیق کنیم.


تفکر درباره احساسات مشتری

این کتاب درباره این است که چطور احساسات خواننده را درگیر کنید تا آنها پیام شما را بخوانند و باور کنند. این درباره کنترل ذهن یا دست کاری آن نیست.

خیلی از آگهی نویسان، هم آماتورها و هم حرفه ای ها، معتقدند که ضروری است احساسات خواننده را درگیر کنند. اما دقیقا چگونه باید این کار را انجام داد.


فصول مختلف کتاب

فصل اول

در این فصل "تحت عنوان استفاده از قدرت آگهی نویسی احساسی به منظور متقاعا کردن مشتری بالقوه شما" نگاهی کوتاه به مغز انسان خواهیم داشت و احساساتی که تولید می کنند و چگونگی آنها را آزمایش می کنیم.


در این فصل می آموزیم :

 •  چگونه با احساساتتان ارتباط برقرار کنید.
 • با موضوعات کسل کننده چگونه برخورد کنیم.
 • چگونه با استفاده از زبان احساسی ارتباط برقرار کنیم.


فصل دوم

در این فصل، سه راه قدرتمند دیگر برای ساختار دهی به متن به شما نشان داده شده است. رویکردهایی که می توانند نتایجی که شما از پیام های تبلیغاتی می گیرید را تغییر اساسی دهند.


در این فصل نیز با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • استفاده از وعده دادن برای درگیر کردن احساسات
 • کلمه رمز محرمانه که احساسات خوانندگان شما را می گشاید
 • چرا داستان ها موثرند و چگونه آنها را بیان کنیم


فصل سوم

در این فصل پنج P آگهی نویسی موثر معرفی شده اند.شکل ۱. پنج P


همچنین یک راه ساده برای ساختن شخصیت مشتری بالقوه، به وسیله نوشتن لیست ویژگی هایی که احتمالا دارند، در این فصل بیان شده است. ویژگی ها می توانند فیزیکی، مادی، روانی، عاطفی، متافیزیکی، اجتماعی و محیطی باشند.

 • در این فصل می آموزید که آگهی نویسی را فراموش کنید و در عوض برای التیام دادن تلاش کنید.
 • روش بدون کیبورد برای نوشتن یک متن عالی نیز در همین فصل به شما آموزش داده می شود.


فصل چهارم

این فصل راجع به تملق و چاپلوسی است. تمجید باید خالص و بی ریا باشد. یا بیایید صادق باشیم، آنها باید با نهایت خلوص نیت فرد تمجید کننده همراه باشند. در حقیقت در این فصل به مرز میان تملق و تمجید پرداخته شده و اینکه کجا تمجید کردن تبدیل به چاپلوسی شده و غیرقابل باور می شود.


فصل پنجم

از آنجا که یونانیان باستان جزو اولین کسانی بودند که شروع به تفکر نظام مند در مورد قدرت زبان برای سوق دادن افراد به انجام کاری کردند. در این فصل به راز یونانیان باستان از نوشته های درگیر کننده احساسی پرداخته شده است. همچنین سه رویکرد استفاده از ویژگی ها، احساسات، نشانه ها نیز در همین فصل مورد بررسی قرار گرفته است.


فصل ششم

فصل ششم تحت عنوان "آگهی نویسی و ارتباط در رسانه های اجتماعی" است. در این فصل هشت جنبه رسانه های اجتماعی و ده قانون برای رسانه اجتماعی بیان شده اند. جایی که رسانه های اجتماعی و بازاریابی محتوا با هم مواجه می شوند بررسی شده است. علاوه براینها، هنر اجتماعی- نوشتن متن توئیت پسند نیز آموزش داده شده است.

در این فصل تجربه – و دیدگاه – شخصی نویسنده درباره چگونه نوشتن برای رسانه اجتماعی با خواننده به اشتراک گذاشته شده است. درباره نوشتن برای کسب وکار نیز صحبت شده است.


فصل هفتم

این کتاب برای کمک به عملکرد بهتر شما به عنوان یک آگهی نویس نوشته شده است. یعنی گرفتن نتایج بهتر از نوشته هایتان. در همین رابطه بیست و شش برنامه عملی در این فصل آورده شده است.


فصل هشتم

در این فصل می آموزید که چگونه خواندن متن خود را لذتبخش کنید. درهمین رابطه پنج تکنیک موثر مانند ریتم، سرعت، آهنگ، تصویر، و شگفتی توضیح داده شده است. هفت دام آگهی نویسی و چگونگی اجتناب از آنها نیز بیان شده است.  


فصل نهم

در فصل نهم به این سوال پاسخ داده شده که چطور تخیل خود را درگیر و خلاقیت خود را آزاد کنید. به عنوان یک آگهی نویسف از من و شما انتظار می رود، مفاهیم خلاق و کلماتی که آنها را بیان می کنند را در زمان لازم و بدون ترک کردن میز کارمان پیشنهاد دهیم.


فصل دهم

فصل دهم به یافتن لحن خود و لحن دیگران پرداخته است. اینکه چگونه لحن خود را اصلاح کنید و پنج ابزار ساده برای داشتن لحن درست معرفی شده اند.


فصل یازدهم

فصل یازدهم به اهمیت دستورزبان در آگهی نویسی پرداخته است. دو دیدگاه در اهمیت دستور زبان بیان شده است.


فصل دوازدهم

در این فصل مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:

 • شش جایی که نمایش در آگهی نویسی موثر است.
 • چطور این کار را در سه مرحله آسان انجام دهید.
 • چه زمانی از تصاویر به جای کلمات استفاده کنیم.
 • هفت جایی که تصاویر به متن ارزش اضافه می کنند.
 • سه سوالی که درباره تصاویر از خودتان بپرسید.

 

 مشاهده مشخصات کتاب:

کتاب آگهی نویسی متقاعد کننده