مبانی مدیریت منابع انسانی

مبانی مدیریت منابع انسانی

145,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

در جهان امروز عامل انسانی مهم ترین عنصر برای حفظ موجودیت سازمان می باشد و آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، مدیریت منابع انسانی است. منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است بنابراین شناخت انسان برای مدیریت اثر بخش آن ضروری می باشد.کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی مروری جامع و فشرده بر مفاهیم و مبانی مدیریت منابع انسانی می باشد. فارغ التحصیلان رشته مدیریت، دانشجویان، مدیران و همه کسانی که علاقه مندند مروری جامع بر مباحث مدیریت منابع انسانی داشته باشند می توانند از این کتاب بهره کافی ببرند.کتاب حاضر در یازده فصل تنظیم شده است که هر فصل با کلیات مربوط به موضوع موردبحث شروع می شود و سپس متن اصلی تشریح می گردد. همچنین با طرح پرسش هایی در پایان هر فصل میزان یادگیری خواننده مورد ارزی...

- +