راهنمای زبان تخصصی پیشرفته معماری

راهنمای زبان تخصصی پیشرفته معماری

70,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب راهنمای زبان تخصصی پیشرفته معماری در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول به مطالب آیلتس مانند پسوندها، پیشوندها، مخفف ها و کلمات اختصاری، افعال معین و غیره می پردازد.مطالب تخصصی مربوط به رشته معماری در فصل دوم که شامل شصت و نه بخش است،  آمده اند. فصل سوم این کتاب نیز به سه سطح درک مطلب پایه، متوسط و پیشرفته اختصاص داده شده است. فصل چهارم نیز تحت عنوان گنجینه های معماری  است که فرهنگ لغات کلمات معمولی، لغات تصویری، و بخشهای ساختمان را در سه بخش گردآوری کرده است. ...

- +