دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ

دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ

90,000تومان
موجودی: در دست چاپ

دیکشنری تخصصی بازاریابی، نورومارکتینگ مجموعه کامل و جامع از لغات پرکاربرد زبان تخصصی بازاریابی و بازاریابی عصبی می باشد. هدف اصلی و محوری بازاریابی عصبی، درک بهتر تأثیرات محرک های بازاریابی توسط مشاهدات، تفسیر و بررسی احساسات انسانی می باشد. منطقی که در پس بازاریابی عصبی وجود دارد، بر این عقیده استوار است که فرایند تصمیم گیری انسان، چندان آگاهانه نیست و تمایل به خرید محصولات و خدمات، یک فرایند احساسی است که در آن مغز، جهت تسریع فرایند تصمیم گیری، از کلید های میانبر استفاده می کند....

- +