مدیریت زباله‌های الکترونیکی

مدیریت زباله‌های الکترونیکی

10,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب مدیریت زباله های الکترونیکی به بررسی حجم، منابع و جریان زباله های الکترونیکی، خطرات آن برای افرادی که در این بخش کار می کنند و مسائل ایمنی کار و سلامت محیط، و همچنین چارچوب و قوانین مرتبط با آن پرداخته شده است. واضح است که آینده مدیریت زباله های الکترونیکی نه تنها به کارایی کار مسئولان و متخصصان مرتبط با بازیافت آن ها، بلکه به برنامه های جوامع و دولت های محلی و جهانی بستگی دارد. راه حل مسئله زباله های الکترونیکی تنها ممنوع کردن حمل و نقل بین مرزی آنها نیست، چرا که تولیدات منطقه ای هر کشور نیزسهم بسزایی در میزان این زباله ها دارد. ...

- +