رسانه شناسی

رسانه شناسی

10,000تومان
موجودی: در انبار

هدف از نگاشتن  کتاب رسانه شناسی تهیه اثری در حوزه رسانه شناسی برای دانشجویان دوره کارشناسی به منظور آشنایی با برخی از مفاهیم مهم حوزه رسانه بوده است. ساختار کتاب از مفاهیم مرتبط با مفهوم اصلی فرهنگ آغاز می شود و در فصل اول به تعاریف مرتبط با رسانه، مخاطب، پیام و سایر مقولات مرتبط با حوزه رسانه شناسی پرداخته شده است. در فصل دوم به انواع ارتباط، به عنوان هدف اصلی رسانه ها ازتولید پیام اشاره شده و در فصل های بعدی به جهانی شدن رسانه ها و تاثیرات جهانی شدن بر رسانه  و برعکس اختصاص یافته است. ...

- +