رسانه شناسی

رسانه شناسی

30,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

هدف از نگاشتن کتاب رسانه شناسی تهیه اثری در حوزه رسانه شناسی برای دانشجویان دوره کارشناسی به منظور آشنایی با برخی از مفاهیم مهم حوزه رسانه بوده است. در همین راستا تلاش شده است تا از یک سو مفاهیم اصلی مرتبط با رسانه شناسی مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر به نمونه های مرتبط با ایران که در کتاب های درسی موجود در حوزه رسانه شناسی کمتر به آن پرداخته شده است، توجه شود.در کتاب رسانه شناسی تلاش شده تا مفاهیم و مباحث جدیدی را که در کتاب های مرتبط با حوزه رسانه شناسی، کمتر به آن پرداخته شده یا اصلا پرداخته نشده است، مدنظر قرار دهیم. در این کتاب سعی شده که تا حد ممکن مفاهیم، به زبانی ساده و قابل فهم برای دانشجویان دوره کارشناسی مطرح شود، به طوری که از بنیادهای اصلی مفهومی و نظری خود نیز ...

- +