پرورش هوش کودکان با نیازهای ویژه

پرورش هوش کودکان با نیازهای ویژه

50,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

روش ها و مواد آموزشی که در مدارس عادی برای پرورش هوش کودکان با نیازهای ویژه  به کار گرفته می شود، مناسب نیست، از این رو به معلم و دانش آموز فشار مضاعف وارد شده و هردو به ناچار شکست را تجربه می کنند.کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه چه در کلاس های آموزشی ویژه حضور داشته باشند و چه در کلاس های عادی، در هر دو شکل، نیازهای اختصاص خود را در زمینه آموزش دارا هستند.در کتاب پرورش هوش کودکان با نیازهای ویژه سعی بر آن است که، به نیاز والدین، مربیان و کودکان با نیازهای ویژه توجه شود تا زمینه های هر چه بیشتر پرورش هوش در بستر محیط مناسب و همچنین فرصت کسب و نگهداری سطح قابل قبولی از یادگیری را در سال های اولیه ورود کودک  به سیستم آموزشی فراهم نماید. این کتاب مش...

- +