تعالی فروش

تعالی فروش

85,000تومان
موجودی: در انبار

مترجمین کتاب تعالی فروش با هدف توجه آکادمیک به مدیریت فروش نهایت تلاش را در حفظ مفاهیم اصلی و القاء معانی اصلی کتاب به کار بسته اند و سعی شده با جایگزینی عبارات و اصطلاحات معادل فارسی حق مطلب ادا شود.دنیای امروز، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد است. فضای امروز تجارت نشان از جهانی شدن آن دارد، فرایندی که منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ سازمان ها شده است. اهمیت کارکرد فروش، به عنوان پیش شرط ضرورت دستیابی تمامی کسب وکارها به اهداف غایی خود امری روشن و آشکار است. ...

- +