خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

80,000تومان
موجودی: در انبار

خدمات الکترونیک دارای بار معنایی خاصی است که شامل تعامل بین ارائه دهنده خدمت و مشتری بوده به طوری که این خدمات از طریق اینترنت عرضه میگردند. به عبارت دیگر، خدمات الکترونیک، خدماتی دوطرفه است که از طریق اینترنت به کاربران خدمت رسانی میشود.خدمات الکترونیک بر بستر اینترنت امکان پذیری است و شامل مصادیق گوناگونی می باشد. این مصادیق شامل تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، کار الکترونیک، گردشگری الکترونیک، سلامت الکترونیک و غیره می باشد.کتاب خدمات الکترونیک بر آن است تا ضمن معرفی و بررسی ابعاد خدمات الکترونیک، مزایا و مشکلات را بیان نموده و به عنوان راه گشایی برای بهبود خدمات الکترونیک در کشور گام بردارد....

- +