مدیریت راهبردی در سازمان

مدیریت راهبردی در سازمان

120,000تومان
موجودی: در انبار

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف، امروزه در سازمان ها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهم ترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هر موسسه و گروه محسوب می گردد. با توجه به نقش روابط عمومی در سازمان ها، اگر بخواهیم یک روابط عمومی کارآمد با ایفای نقش کلیدی در سازمان داشته باشیم، باید برنامه ریزی سرلوحه کارمان قرار گیرد. یک برنامه استراتژیک روابط عمومی می تواند اقداماتی را که در طول یک سال برای مخاطب صورت خواهد گرفت، در برگیرد.کتاب مدیریت راهبردی در سازمان ضمن تشریح ماهیت مدیریت راهبردی، برنامه ریزی راهبردی، انواع راهبردها و مدل های برنامه ریزی راهبردی، جایگاه استراتژی...

- +