اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

17,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب دیپلماسی فرهنگی ، پرسش اصلی که مطرح شده آن است که دیپلماسی فرهنگی چیست و فرهنگ چه جایگاهی در دیپلماسی عمومی و روابط کشورها در عرصه ی بین ­الملل دارد؟ در این کتاب نویسنده بر آن است تا با تبیین مبانی این رویکرد و ضمن استناد به شواهد تاریخی و نمونه ­های عملی به مطالعه این پدیده نسبتاً جدید در عرصه سیاست خارجی و روابط بین ­الملل بپردازد و در این راستا، ابعاد گوناگون رابطه میان فرهنگ و دیپلماسی را به بحث بگذارد. در این کتاب که براساس رویکرد پژوهشی توصیفی –تحلیلی تهیه شده و ابزار گردآوری داده ­ها، فیش برداری کتابخانه­ ها و اینترنتی می ­باشد؛ چگونگی تاثیرگذاری عوامل فرهنگی بر دیپلماسی در دو سطح "طراحی" و "اجرا" مورد بررسی واقع شده و سپس، چگونگی استفاده موثر از "قدرت نرم" در پیشبرد ...

- +