اخلاقیات در فروش (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

اخلاقیات در فروش (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

85,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

اخلاقیات در فروش مسیری برای رشد و آموزش شخصی مان است که آن را به وسیله تجاربمان تحت عناوین مدیر و کارفرما و سپس به عنوان مشاور و مربی ارتفا داده ایم. این کتاب بر پایه نظریه ها و متدولوژی که از تحقیقاتمان در دانشگاه های برجسته جهان و از جلساتمان با مدیران باتجربه و آکادمیک انجام شده، ناشی شده است. در کتاب اخلاقیات در فروش منحصربه فرد و عملی، الساندری و آلئو، طرحی از عوامل فروشی را که زمانی ممکن است به نقش خود در عرصه های بزرگ تر نگاه کنند، ترسیم کرده اند. هنگامی که مشارکت خود را به صورت روش هایی بیان می کنند، در واقع به خود و همچنین کتاب های درسی احترام می گذارند و هنگامی که به طور مداوم به فعالیت ها همت می گمارند نقش فروشندگی شخصی را به یک حرفه تبدیل می کنند.ساختار و بخش بندی کتا...

- +