راهنمای طرح بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

راهنمای طرح بازاریابی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

200,000تومان
موجودی: در انبار

راهنمای طرح بازاریابی، یک رویکرد ساده برای نوشتن برنامه های بازاریابی مختصر و معنی دار ارائه می دهد. با ارائه یک روش جامع و گام به گام برای ایجاد طرح بازاریابی استراتژیک قابل اعتماد، این کتاب اطلاعات مربوطه را به صورت مختصر و مستقیم ارائه می دهد و اصول اساسی نوشتن یک طرح بازاریابی را مشخص می کند و چارچوبی جامع را ارائه می دهد که اجزای اساسی برنامه را شامل می شود.طرح بازاریابی که در این کتاب ارائه شده است، بر دیدگاه بازاریابی به عنوان یک نظام تجاری مرکزی بناشده است که جنبه های کلیدی مدل کسب وکار شرکت را تعریف می کند. این دیدگاه از بازاریابی در رویکرد میان کارکردی در برنامه ریزی تجاری استراتژیک انعکاس می یابد. کتاب راهنمای طرح بازاریابی یک رویکرد یکپارچه برای نوشتن طرح بازاریابی ارائه م...

- +