سیرتاریخی معماری جهان از گذشته تا امروز

سیرتاریخی معماری جهان از گذشته تا امروز

110,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

در همه ادوار تاریخی، معماری به عنوان فعالیت جمعی و گروهی با تلاش جمعی صورت گرفته و همین فعالیت هنرمند و خلاق گروهی، منجر به پیدایش طرح هایی در ابعاد بزرگ و باشکوه در یک محیط تاریخی را سبب گشته و همیشه در خدمت مردم و جامعه بوده است.بدین منظور کتاب سیرتاریخی معماری جهان از گذشته تا امروز، حاصل گردآوری مطالب مفید و مختصر از ابتدای مسیر شکل گیری معماری در قرون اولیه قبل از میلاد در ملل مختلف، سبک های قبل از میلاد مسیح و پس از آن از صدر مسیحیت تا رنسانس و باروک تا رسیدن به عصر مدرن و پست مدرون و سبک های معاصر می باشد. با توجه به مطالب گفته شده، کتاب سیر تاریخی معماری جهان جهت استفادة دانشجویان معماری در مقاطع کاردانی، کارشناسی، و کارشناسی ارشد و همچنین هنرجویان معماری هنرستان ها پیشنه...

- +