مهندسی تحقیقات بازاریابی

مهندسی تحقیقات بازاریابی

312,000تومان
موجودی: در انبار

تحقیقات بازارایابی یکی از مهم ترین و جالب ترین جنبه های بازاریابی می باشد که در بازارهای رقابتی روز به روز بر ارزش و اهمیت آن افزوده می شود. در کتاب مهندسی تحقیقات بازاریابی  مفهوم تحقیقات بازاریابی معرفی شده، بر نقش کلیدی آن در پشتیبانی از تصمیمات تاکید شده و چندین مثال از زندگی واقعی ارائه شده است تا مفهوم تحقیقات بازاریابی توضیح داده شود. تعاریف رسمی تحقیقات بازاریابی شرح داده شده اند و نشان داده شده که این تعاریف چگونه با توضیح شش مرحله ای فرآیند تحقیقات بازاریابی ارتباط دارند.تحقیقات بازاریابی به دو حوزه تقسیم شده است که عبارتند از: تحقیق شناسایی مسئله و تحقیق حل مسئله، در نهایت مروری بر قسمت تحقیقات بازاریابی جهانی می شود از جمله جزییات مخارج و سازمان های تحقیقاتی کلیدی.یکی از حوز...

- +