مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

130,000تومان
موجودی: در انبار

با گسترش نفوذ تلفن های همراه، پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی چنان در زندگی ما پررنگ شده اند که بخش بزرگی از فعالیت های روزمره ما در آن ها انجام می شود. پلتفرم های خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، تبادل نظر، مبادله ارز و انواع متنوع و تقریباً بی شماری از پلتفرم ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی ما حضور یافته اند و به نظر می رسد روند افزایشی آنها تا زمان قابل توجهی ادامه داشته باشد. با این حال دانش عمومی و حتی تخصصی درباره نحوه کارکرد پلتفرم ها ناچیز است. درنتیجه با توجه به پیچیدگی های کل پلتفرم ها در ساحت های گوناگون، کتابی که به زبان فارسی و به سادگی مفاهیم بنیادین شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی را شرح دهد یک نیاز است. کتاب "مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرم...

- +