بازاریابی استراتژیک

بازاریابی استراتژیک

430,000تومان
موجودی: در انبار

دسترسی به مشتریان هدف، بیش از پیش آسان تر شده است اما بسیاری از بازاریابان توانایی ایجاد برندهای قوی و انجام اقدامات عالی برای دستیابی به نتایج مهم را ندارند. برای دستیابی به نتایج مطلوب، رهبران بازاریابی باید جایگاه برتری در شرایط رقابتی امروز به دست آورند، اهداف تجاری را دنبال نمایند و به مصرف کنندگان مزایای منحصر به فرد ارائه دهند. در کتاب "بازاریابی استراتژیک"  شما با استراتژی های رهبران بازار در دنیا آشنا می شوید و می آموزید که چگونه مشتریان سودآور را هدف قرار دهید و نیازهایشان را برآورده نمایید. این کتاب به تدوین استراتژی های مناسب و اجرای مؤثر آنها کمک می کند. مطالب این کتاب در 47 فصل به صورت مجزا ارائه می شود که هرکدام به صورت مفصل و کاربردی به نکاتی در مورد بازا...

- +