پویایی رقابت

پویایی رقابت

120,000تومان
موجودی: در انبار

تحلیل پویایی رقابت در بازاریابی و مدیریت استراتژیک، یک ارزیابی از نقاط ضعف و قوت رقبای فعلی و بالقوه است. این تحلیل امکان شناسایی فرصت ها و تهدیدها را فراهم می کند که با شناسایی رقبا و ارزیابی استراتژی های آنها آغاز می شود. اجرای روش های علمی برای مدیریت رقابت، نیاز روز شرکت ها است. تحلیل رقیب به مجموعه ای اطلاعات نیاز دارد که شامل تحلیل صنعت و تحلیل بازار در بستر هوشمندی رقابتی است. مخاطبین کتاب مخاطبان کتاب، دانشجویان مدیریت بازارگانی، MBA، مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، مدیران بازاریابی و تمامی افراد و پژوهشگرانی است که به مفاهیم استراتژی و بازاریابی علاقه مند هستند. ...

- +