فرکانس رادیویی

فرکانس رادیویی

35,000تومان
موجودی: در انبار

تکنیک های دسترسی چندگانه، به کاربران بسیاری اجازه می دهند از طیف دامنه فرکانسی، دامنه زمانی، دامنه کد و یا دامنه فاز یکسانی استفاده کنند. این کار با یک دامنه فرکانسی که توسط کمیسیون ارتباطات فدرال تخصیص یافته است، آغاز می شود. اتحادیه ارتباطات راه دور بین الملل استانداردهایی هم چون FDMA، TDMA، CDMA، OFBMA و غیره را برای ارتباطات بی سیم ایجاد می کند. این استانداردها همراه مثال های مختلف دیگری در این کتاب ارائه شده اند تا دانشجویان در مورد مفاهیم کلیدی، اصول بنیادی، و کاربردهای عملی تکنیک های دسترسی چندگانه به روز شوند و بتوانند در صنعت ارتباطات همراه آن ها را به کار بگیرند. کتاب تکنیک های دسترسی چندگانه فرکانس رادیویی به بیان ساده در شش فصل ترجمه شده است. همچنین واژه نامه انگلیسی ب...

- +