این است بازاریابی

این است بازاریابی

269,000تومان
موجودی: در انبار

این است بازاریابی یک کتاب در مورد ریشه ها است. درباره انداختن لنگر کار خود در اعماق رویاها، خواسته ها و جوامع کسانی که می خواهید به آنها خدمت رسانی کنید. در مورد تغییر افراد به بهترین ها و ایجاد کارهایی که می توانید به آنها افتخار کنید. کتاب این است بازاریابی در مورد هدایت گر بازار بودن است نه صرفاً هدایت بازار.در کتاب بازاریابی این است می آموزیم که:همه چیز در اطراف ما بازاریابی است. بازاریابی در جستجوی بیشترین ها و بهترین هاست. بازاریابی فرهنگ ایجاد می کند و از همه مهتر بازاریابی تغییر است. این است بازاریابی به ما می آموزد که هر یک از ما یک بازاریاب هستیم و هرکدام از ما توانایی تغییر بیشتری نسبت به آنچه تصور می کنیم داریم. فرصت و وظیفه ما انجام بازاریابی است که به آن افتخار می کنیم.کتا...

- +