اصول ارتباطات و تبلیغات

اصول ارتباطات و تبلیغات

95,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب اصول ارتباطات و تبلیغات به دو کلیدواژه ارتباطات و تبلیغات در کنار هم پرداخته شده است. تبدیل کردن عملکرد تبلیغاتی به یک جریان مؤثر تبلیغاتی نیازمند آشنایی بیشتر با اصول علمی ارتباطات است. اصول علمی ارتباطات می تواند کمک کند که همراه با خلاقیت و بکارگیری ایده های مؤثر و اقدامات هدفمند، امور تبلیغاتی شکل نتیجه بخش به خود ببیند. در دنیای امروز، تبلیغات به میزان فراوانی در فرآیند کار هر مجموعه اهمیت دارد و مؤثر است. با رشد و توسعه علوم ارتباطات، نگرش های جدیدی برای اصلاح الگوی تبلیغاتی، احساس ضرورت و نیاز می شود که باید با نگاه علمی به آن پرداخته شود.تبلیغات می تواند موجب تغییر در سطح دانش، نگرش، فرهنگ و رفتار جامعه هدف گردد و تأثیر خود را در ابعاد مختلف نمایان کند. ...

- +