مقدمه‌ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

مقدمه‌ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

410,000تومان
موجودی: در انبار

تبیین و تدوین پیکره دانش معماری سازمانی، پیش نیاز مهمی برای مهارت آموزی و توانمندسازی معماران سازمان است و برخی صاحب نظران یکی از مهم ترین کارهایی که یک معمار شایسته باید انجام دهد را کسب استادی در پیکره دانش معماری و به روزرسانی مداوم آن دانسته اند.چنانچه در سایر رشته های مشابه – نظیر مدیریت پروژه، مدیریت داده و تحلیل فرایند – نیز نمونه های پیکره دانش بدین منظور تدوین شده است و به صورت حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند.کتاب مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی علاوه بر معماران سازمان و سیستم، برای مخاطبان دانشگاهی و پژوهشگران نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.محتوای این کتاب دربردارنده هفت فصل اس و در گردآوری و تالیف مطالب سعی شده است تا جای ممکن از توضیحات بدیهی و پر طول و ت...

- +