مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

مدیریت منابع انسانی - کسب مزیت رقابتی

440,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب مدیریت منابع انسانی با رویکردی نوین به مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. نقش تکنولوژی های جدید در مدیریت منابع انسانی از جمله شبکه های اجتماعی و تأثیر آن ها در حوزه های مختلف منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته است. چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا با پرداختن به مطالعات موردی از دنیای واقعی کسب و کار به خوبی پردازش شده و راهکارهای اجرایی از بهترین های صنعت ارائه شده است. کتاب در شانزده فصل و در دو جلد هشت فصلی کلیه مباحث منابع انسانی را با دیدگاهی به روز و واقعی مطرح می‌کند.مطالب به گونه ای است که نیاز دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را می تواند پاسخگو باشد. ضمن این که رویکرد کاملا کاربردی کتاب راه گشای مدیران منابع...

گزینه های در دسترس

- +