جوامع مجازی برند

جوامع مجازی برند

220,000تومان
موجودی: در انبار

در نتیجه پیدایش جوامع مجازی برند و مفهوم ارزش آفرینی، مطالعه چگونگی مدیریت برندها و برندسازی در اینترنت تغییر کرده و هم اکنون یکی از عناوین مورد بحث در تحقیقات بازاریابی می باشد. این کتاب به کاوش عمیق جوامع مجازی برند می پردازد. نخست، مباحث اولیه که پیش زمینه جوامع مجازی هستند، ارائه می شود. در ادامه مباحث پیرامون تکامل شبکه، شبکه اجتماعی، استفاده از شبکه اجتماعی برای کاربران و کسب و کارها و تحول چارچوب فکری بازاریابی بیان می شود.پس از بیان این پیش زمینه، جزئیات خاص جوامع مجازی برند بیان می شوند. تکامل مفهوم جوامع مجازی با تأکید ویژه بر جوامع جوامع مجازی برند همراه بوده است. بدین منظور روندهای مربوط به برندسازی و مدیریت برند تجزیه و تحلیل خواهد شد. سپس یک سیستم طبقه بندی برای جوامع مجا...

- +