مدیریت مراکز و سازمان های هنری

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

140,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری به موضوعات مهم و بااهمیت در خصوص مدیریت، سازمان، مدیریت هنری و مفاهیم کلی مرتبط پرداخته شده است و قطعا تلاش شده تا اثری متفاوت با موارد مشابه شکل گیرد.صحبت از مدیریت مراکز هنری، پرداختن به یک کسب و کار معمولی یا مقطعی نیست. درمورد مقوله با اهمیتی حرف می زنیم که می تواند در ابعادمختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره اثراتی حتی بلندمدت داشته باشند. اگر در مراکز هنری از ظرفیت های انسانی متعهد، متخصص و مجرب استفاده شود، به خروجی مطلوب تری خواهند رسید. زمانی می شود گفت خروجی بهتری را خواهیم داشت که ثمرات بیشتری برای همه جامعه به ویژه جامعه درگیر با امور فرهنگی و هنری به ارمغان بیاید. در کتاب مدیریت مراکز هنری تلاش شده تا متفاوت تر به مقوله ه...

- +