گفتگوهای بازاریابی در استانبول

گفتگوهای بازاریابی در استانبول

145,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول داستان نگارش بسیار جالبی دارد. در واقع، دلیل ما برای نگارش این کتاب باور ما مبنی بر این بود که رویکرد جامع کاتلر و تیمش اثرات برجسته ای به طور خاص در استانبول و به طور گسترده در حوزه کسب و کار در ترکیه خواهد داشت. با این دیدگاه کتاب در سه بخش اصلی طراحی شده است:بخش اول مقالات مربوط به استراتژی های عمومی بازاریابی را قرار دادیم. مقاله های کاتلر راجع به بازاریابی کلاسیک را مورد تاکید قرار دادیم که به کیفیت بی پایانی دست یافته اند. هدف ما این است که درک عمیق و جامع خوانندگان از محتوای این مقاله ها را رقم بزنیم که موجب شفافیت در دوران عادی و همچنین دوران غیرعادی مانند همه گیری و پیامدهای آن می شود.سپس به آرامی به بخش دوم با عنوان "بازاریابی در دوران ...

- +